Alle med tilknytning til kasernen i Fredericia kan blive medlem af FAGI. Det er naturligvis de ansatte på kasernen der udgør langt den største del af medlemsskaren. Dette gælder både soldater og civile ansatte. Pårørende til ansatte på kasernen kan også blive medlemmer. (Pårørende defineres, i denne forbindelse, som ægtefælle/samlever og deres børn)

Medlemskab af FAGI gives også til tidligere soldater, ansatte og værnepligtige. Som ekstraordinære medlemmer kan civile med et tilknytningsforhold til kasernen optages.

De ansatte får trukket deres kontingent over lønnen, det koster blot 16.07 kr. om måneden at være medlem af FAGI.

Alle andre vil én gang om året få tilsendt et girokort på 192,84 kr.

Hvis du vil vide mere om medlemskab så tryk på nedenstående link og send en mail, så du kan få tilsendt en indmeldelsesblanket.

Bliv medlem af FAGI og få mulighed for at dyrke mange forskellige idrætter.